Stambeno-poslovni objekat, ulica Boška Tošića – (Centrum)

Lokacija

Prodaja stambeno-poslovnog prostora, ulica Boška Tošića - (

Aero prikaz

MalbasicCompany-Centrum-ge1

Regulacioni plan

MalbasicCompany-Centrum-reg

Tok gradnje

Slike sa gradilišta, na dan 02.06.2015. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 27.05.2015. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 12.12.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 28.10.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 06.10.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 04.07.2014. godine.