Ulica Boška Tošića, neposredna blizina “Centrum”-a, podnožje Starčevice.

U toku je izgradnja stambeno-poslovnog objekta, u neposrednoj blizini trgovačkog centra “Centrum”, u podnožju banjalučkog naselja Starčevica.

Lokacija

MalbasicCompany-Centrum-ge1MalbasicCompany-Centrum-mapa

Regulacioni plan

Regulacioni planMalbasicCompany-Centrum-reg

Tok gradnje

Slike sa gradilišta, na dan 12.12.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 28.10.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 06.10.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 04.07.2014. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 27.05.2015. godine.


Slike sa gradilišta, na dan 02.06.2015. godine.